Misiune

  • Complexul de Servicii Sibiu

Cine suntem ?

Centrul de Plasament „Gulliver Sibiu” si Centrul de Plasament „Tavi Bucur” Cisnadie sunt componente funcţionale ale Complexului de Servicii Sibiu, aflată în structura DGASPC Sibiu, în care sunt protejaţi copiii/tinerii aflaţi în dificultate, până la reintegrarea în familie/familia extinsă/plasamentul la o familie substitutivă/ ONG/ si sau integrare socio-profesionala; cu rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului/tânărului, separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii, a măsurii plasamentului.

Misiunea Complexului de Servicii Sibiu

Centrul de Plasament Gulliver si Centrul de Plasament Tavi Bucur sunt instituţii de asistenţă socială de tip rezidenţial care asigură accesul copiilor/tinerilor aflaţi în dificultate, pe o perioadă determinată, la protecţie, găzduire, îngrijire, recuperare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării familiale şi a intrgrarii socio-profesionala.

Beneficiari

Centrul de Plasament Gulliver Sibiu are o capacitate de 30 de locuri, în prezent fiind furnizate servicii sociale pentru un număr de 27 de beneficiari, copii şi tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 26 de ani, băieţi, pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului Sibiu sau după caz, Instanţa judecătorească au stabilit măsura plasamentului.

Centrul de Plasament „Tavi Bucur” Cisnădie are o capacitate de 30 locuri, în prezent fiind furnizate servicii sociale pentru un număr de 10 de beneficiari, fete, pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului Sibiu sau după caz, Instanţa judecătorească au stabilit măsura plasamentului.

Complexul de servicii Sibiu pe facebook